Разбирате ли този текст?

Ако разбирате този текст, грешката не е във вашия мозък. Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното, вжано е пръвтаа и поледсанта бквуа от дмаута да бдаът на мсятото си. Мжетое да рзбъракате мстеата на оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъолажва да се чтее с лкоета. Твоа ивда да пкаоже, че вскичтоо твоа вемре, … Прочетете още Разбирате ли този текст?

Защо е най-добре да се влюбите в четящ човек

Прочели ли сте поне една книга в живота си? Имам предвид една цяла – от кора до кора? Какво е усещането? Поемаш си въздух, дълбоко, напълваш дробовете си и сядаш. С две ръце държиш книгата, главата ти е наклонена леко надолу към корицата или първата страница на книгата. Предвкусваш удоволствието от въвличането в приказния свят … Прочетете още Защо е най-добре да се влюбите в четящ човек